Tips

Nu lyfter vi era idéer till nästa nivå

Nu lyfter vi era idéer till nästa nivå

Ta chansen att få 100 000 kr och stöd för vidareutveckling! Har du en idé eller en utmaning som du gått och tänkt på? Något som har med smarta städer, byggprocessen eller kanske medborgardialog i samhällsplaneringen att göra? Välkommen till workshopen där vi gör idé till verklighet. Läs mer här!

Innovative startups and innovation projects in companies

Startups can apply for grants to implement a high-risk project with high potential that increases the company’s ability to attract customers, capital or investments.